ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາ ກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

 

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018,  ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ)   ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງ  ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ)  ຕາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ຂອງປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າ  ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ກ່ອນ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງເອົາໃນພາກເຊົ້ານີ້.

 

ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ມາດຕາ 12  (ທີ່ເປັນມາດຕາປັບປຸງໃໝ່) ວ່າດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນພິເສດ ໂດຍເພາະແມ່ນ ຂໍ້ 1.4 ວ່າດ້ວຍວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸປະກອນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບ  ທີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ  ໂດຍສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ  ກຳນົດໃຫ້ລະອຽດປະເພດລົງໄປຕື່ມ.

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສສຊ ເຂດທີ 1  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສະເໜີໃຫ້ກວດເບິ່ງຄືນຢ່າງລະອຽດວ່າ:  ທຸລະກິດປະເພດໃດຄວນຍົກເວັ້ນ ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ທຸລະກິດປະເພດໃດ ບໍ່ຄວນຍົກເວັ້ນ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ  ຫລື  ຜູ້ດຳເນີດທຸລະກິດ.

ທ່ານ ຄຳໄຕ ແກ້ວດວງດີ ສສຊ ເຂດທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ ສະເໜີວ່າ:  ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ  ອອກນິຕິກຳການເກັບອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມຢູ່ດ່ານສົ້ນເຂົ້າຈຸດດຽວເລີຍ,  ບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດ,  ຖ້າໃຜບໍ່ເສຍກໍບໍ່ສາມາດນຳສິນຄ້າເຂົ້າມາຂາຍໄດ້.  ຖ້າເຮັດໄດ້ ລັດກໍຈະເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ທັງເປັນການສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດລະບົບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກນັ້ນເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາ  ແລະ ປັບປຸງລະບົບສາງໃຫ້ທັນສະໄໝ,  ມີເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ, ມີວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ ພາລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ,  ລວມທັງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າອາກອນເຂົ້າປະຈຳດ່ານ  ເພື່ອປະສານສົບທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ໃນການເກັບພາສີອາກອນ ເພາະວ່າຜ່ານມາ  ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາກອນບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຢູ່ຈຸດນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ.

ທ່ານ ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ ສສຊ ເຂດທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍໄດ້ຊົມເຊີຍ ຢ່າງສູງມາຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ຊຶ່ງເປັນການປັບປຸງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນຫລາຍ  ແລະ ໄດ້ຕອບສະໜອງຫລາຍອັນທີ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ຜ່ານມາ. ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງກິດຈະການ ທີ່ຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນ   ເນື່ອງຈາກ ວ່າພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດ ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແມ່ນເກັບເວລານຳເຂົ້າ, ຫລາຍປະເທດຈະຈັດລະບົບການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໂດຍເກັບຢູ່ພາຍໃນ ເວລານຳເຂົ້າບໍ່ເກັບ ເພາະວ່າບາງອັນບໍ່ຢາກໃຫ້ເກັບເທື່ອ,  ສະນັ້ນໃນ ການຕັດສິນໃຈວ່າເຮົາຈະເກັບເວລານຳເຂົ້າມາໂລດນີ້  ມັນຈະກະທົບໃສ່ບາງກິດຈະການ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ແຍກຄືກົດໝາຍສະບັບເກົ່າ  ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ເວລາເຮົາຍົກເວັ້ນບໍ່ເກັບຢູ່ດ່ານ  ມັນພັດກະທົບການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງອື່ນໆ  ພ້ອມກັນສະເໜີແລກ ປ່ຽນຄຳເຫັນລວມມີ:   ການກຳນົດນະໂຍບາຍທີ່ລະອຽດ, ຄວາມຊັດຊັດເຈນລະຫວ່າງຜູ້ເກັບ ແລະ ຜູ້ມອບ,  ການລຽງຄຳສັບຄືນໃໝ່, ການອະທິບາຍຄຳສັບ, ການກຳນົດນິຍາມໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆອີກ  ເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງເສີມການຜະ ລິດ,  ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.

ຂ່າວ: ສິງຄຳ, ພາບ: ເກດສະໜາ (ຂປລ)