ຊົມຄລິບ ຂັບໄຕລື້ 12 ປັນນາ ມ່ວນອອນຊອນແທ້ໆ

ເປັນບົດຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ ໄຕລື້ ທີ່ມ່ວນອອນຊອນ ແລະ ມີສະເໜ ແທ້ໆ ຊົມຄລິບ ຂັບໄຕລື້ 12 ປັນນາ

ຄລິບ 1

Posted by ไตลื้อ บ้านใบบุญ on Saturday, April 21, 2018

 

ຄລິບ 2

Posted by ไตลื้อ บ้านใบบุญ on Saturday, April 21, 2018

ຄລິບ 3

Posted by ไตลื้อ บ้านใบบุญ on Saturday, April 21, 2018

ຄລິບ 4

Posted by ไตลื้อ บ้านใบบุญ on Saturday, April 21, 2018

 

ຄລິບ 5

Posted by ไตลื้อ บ้านใบบุญ on Saturday, April 21, 2018

 

ຂອບໃຈເພຈ: ไตลื้อ บ้านใบบุญ