ສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ, ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ

ລະຫວ່າງກາວເດືອນມິຖຸນາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການນະຄອນປາກເຊ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ, ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ອາຊະຍາກໍາກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາກອງ ອຸເທນແກ້ວມະໂນ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຄຣິດ ຟາກູຣາຊັນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກແຜນການສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ປະເທດ ລຸກຊໍາບວກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ພະແນກຍຸຕິທໍາ ຈາກບັນດາແຂວງພາກກາງ, ພາກໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ສໍາລັບເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄື: ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ), ການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ, ຜ່ານຮ່າງແນະນໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຍົກປະເດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕົວຈິງປະກອບໃສ່ແຕ່ລະເນື້ອໃນ.

ທ່ານ ຄໍາກອງ ອຸເທນແກ້ວມະໂນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ, ສາມາດນໍາເອົາເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ຄໍາກອງ ອຸເທນແກ້ວມະໂນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍປະການທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າເປັນຕົ້ນ ແມ່ນອາຊະຍາກໍາຟອກເງິນ ເປັນອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງມີການເພີ່ມທະວີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານກົດໝາຍຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາ ເພື່ອພ້ອມກັນສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບໜູນທຶນ ຈາກລັດຖະບານປະເທດ ການາດາ ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ປະເທດ ລຸກຊໍາບວກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ຂ່າວ-ພາບ: ຈັນທະວີສັກ