ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ ທີ່ເມືອງເຊໂປນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ (ຊົມຄລິບ) ປະຊາຊົນໄດ້ແຕ່ຈົ່ມ

ປະຊາຊົນບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງບໍລິສັດໂຮງງານຊັນເປເປີໂຮນດີງລາວຈໍາກັດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກິ່ນຂີ່ວເໝັນຂອງບໍລິສັດຮຽກຮ້ອງມາຍັງການນໍາພັກ-ລັດຂັ້ນເທີງຊ່ວຍລົງຕິດຕາມກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ

ຂ່າວເຊໂປນ

ປະຊາຊົນບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງບໍລິສັດໂຮງງານຊັນເປເປີໂຮນດີງລາວຈໍາກັດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກິ່ນຂີ່ວເໝັນຂອງບໍລິສັດຮຽກຮ້ອງມາຍັງການນໍາພັກ-ລັດຂັ້ນເທີງຊ່ວຍລົງຕິດຕາມກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ

Posted by ໂທລະພາບເຊໂປນ on Tuesday, July 3, 2018

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສີ່ງແວດລ້ອມເມືອງເຊໂປນຊີ້ແຈ່ງກ່ຽວກັບປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກິ່ນຂີ່ວເໝັນສານເຄມີທີ່ປ່ອຍທາງອາກາດຂອງບໍລິສັດຊັນແປເປີໂຮນດີງລາວຈໍາກັດ

ຂ່າວເຊໂປນ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສີ່ງແວດລ້ອມເມືອງເຊໂປນຊີ້ແຈ່ງກ່ຽວກັບປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກິ່ນຂີ່ວເໝັນສານເຄມີທີ່ປ່ອຍທາງອາກາດຂອງບໍລິສັດຊັນແປເປີໂຮນດີງລາວຈໍາກັດ

Posted by ໂທລະພາບເຊໂປນ on Monday, July 2, 2018