ບໍລິສັດ ທໍ່ກາເສືອລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 (ທໍ່ນໍ້າລາວ Lao pipes)

ບໍລິສັດ SGS ປະເທດລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2018.ເຊີ່ງພິທີມອບຮັບໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ບໍລິສັດ ທໍ່ກາເສືອລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານ ນາແຄ ເມືອງໄຊທານີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາງໜ້າມອບໂດຍທ່ານ ທັດສວິດ ໄຊວັນນະທໍາ ຜູ້ຈັດການສໍານັກງານປະເທດລາວ ແລະ ຕາງໜ້າຮັບໂດຍ ທ່ານ ທ່ອນຄໍາ ຫອມກ່ຽວ ຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດ ທໍ່ກາເສືອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສຸດຈິນດາ ແສງເພັດ ຮອງປະທານ ບໍລິສັດທໍ່ກາເສືອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະນັກງານໃນບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ທໍ່ນໍ້າລາວ Lao Pipes

ທ່ານ ນາງ ສຸຈິນດາ ແສງເພັດ ຮອງປະທານ ບໍລິສັດ ທໍ່ກາເສືອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ບໍລິສັດ ທໍ່ກາເສືອລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ເປັນບໍລິສັດທີ່ຜະລິດທໍໍ່ ກາທໍ່ນ້ຳລາວ( Lao pipe) ແລະ ກາດີດີ (DD pipe ) ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ເປັນໂຮງງານທີ່ຜະລິດປະເພດທໍ່ (PVC, HDPE, PPR ແລະ ອຸປະກອນ) ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນ ປະເທດລາວ. ເຊິ່ງບໍລິສັດເນັ້ນໃສ່ຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຄຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມທັງສ້າງຫ້ອງກວດກາຄຸນະພາບແຫ່ງດຽວຂອງພາກສ່ວນເອກກະຊົນໃນປະເທດລາວ.

ທໍ່ນໍ້າລາວ Lao Pipes

ແນໃສ່ຕອບສະໝອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າກໍ່ຄືເປັນທີ່ຍອມຮັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນຍອດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ກວມເອົາປະມານ 35-40% ໃນທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາພາຍໃນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕືກ ອາຄານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກໍາຈາກນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງປີ 2013 ບໍລິສັດໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄຸນະພາບຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ມຸ້ງໝັ້ນເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນລາວໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼາຍຂະໜາດ ເພື່ອແນໃສ່ການເປັນຜູ້ນໍາດ້ານລະບົບທໍ່ເຊັ່ນ:ລະບົບທໍ່ນໍ້າປະປາ, ລະບົບທໍ່ນໍ້າເສຍ, ລະບົບທໍ່ນໍ້າຮ້ອນ, ລະບົບນໍ້າສະອາດໃນເຂດຊົນນະບົດ ລະບົບທໍ່ໄຟຟ້າ ລະບົບທໍ່ສໍາລັບການລະໂທຄົມ, ລະບົບທໍ່ນໍ້າເພື່ອການກະເສດ ແລະ ລະບົບທໍ່ນໍ້າເພື່ອການສາທາລະນຸປະໂພກ

ທໍ່ນໍ້າລາວ Lao Pipes

ໃນນັ້ນລວມມີທັງທໍ່ ຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄວາມສະດວກເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆ ນອກນັ້ນບໍລິສັດຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການບໍລິການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ຈາກຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕອບສະໜອງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ຜ່ານການກວດສອບດ້ານຂໍ້ມູນ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຕ່າງໆຂອງທີມງານຊ່ຽວຊານ ບໍລິສັດ SGS ປະເທດລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ທໍ່ກາເສືອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເຊິ່ງເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງການບໍລິການ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນະພາບຮັບໃຊ້ປະເທດລາວ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າຈະສືບຕໍ່ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄຸນະພາບຍິ່ງໆຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດຫັນມານໍາໃຊ້ທໍ່ນໍ້າລາວ (Lao pipe) ແລະ ທໍ່ດີດີ (DD pipe ) ຢ່າງມີຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ທໍ່ນໍ້າລາວ Lao Pipes

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຮອງປະທານບໍລິສັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໃຊ້ທໍ່ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆໃຫ້ຫັນມານໍາໃຊ້ທໍ່ນໍ້າລາວ( Lao pipe) ແລະ ທໍ່ດີດີ (DD pipe ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ທັງເປັນການສະນັບສະໜູນຄົນລາວດ້ວຍກັນດັ່ງຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ ລາວຜະລິດ ລາວໃຊ້ ລາວໄດ້ ລາວຈະເລີນ.

ທໍ່ນໍ້າລາວ Lao Pipes

ທ່ານ ທັດສວິດ ໄຊວັນນະທໍາ ກ່າວວ່າ: ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2015 ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງການບໍລິຫານ ການຈັດການລະບົບຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນະພາບ ເຊິ່ງບໍລິສັດ ທໍ່ກາເສືອລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ມີຄວາມມຸ້ງມັ້ນ ພັດທະນາ ບໍລິສັດລາວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາມາດຕະຖານສາກົນໃນຂົງອາຊຽນ ໃນນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກວດກາຄວາມພ້ອມດ້ານເອກະສານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຈາກນັ້ນໄດ້ກວດກາຕົວຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ກວດທຸກພະແນກຂອງຂອດການຜະລິດ ແນໃສ່ລະບົບການບໍລິຫານທີ່ດີຂອງບໍລິສັດ ທັງມີຄວາມທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມພ້ອມໃນການສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ປອດໄພກ່ອນເຖິງລູກຄ້າ ຈາກນັ້ນໃນທຸກໆ 1 ປີ ບໍລິສັດ SGS ຈະໄດ້ລົງມາກວດກາໃນທຸກໆປີ ປີລະ 1 ຄັ້ງ ເພື່ອແນໃສ່ການກວດກາມາດຕະຖານໄຫ້ດີຍີ່ງໆຂື້ນໄປ.

ຕິດຕາມເພຈຂອງ ທໍ່ນໍ້າລາວ Lao Pipes