ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈະປ່ອຍປາລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດທັງໝົດ 111 000 ກວ່າໂຕ

ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປາ, ອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນນັ້ນ. ເຈົ້າເມືອງແກ່ນທ້າວໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວເມືອງ ຫ້າງຫາກະກຽມສ້າງຂະບວນການ ໃນວັນປ່ອຍປາ,ອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງແຈ້ງການໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ໃນໄລຍະຜ່ານມາອໍານດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປ່ອຍປາລົງໃສ່ໜອງນໍ້າ, ອ່າງເກັບນໍ້າ ຕາມແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ປະກາດເປັນເຂດຫວງຫ້າມ, ເປັນວັງສະຫງວນ ແລະ ອອກລະບຽບຄຸ້ມຄອງເຂດດັ່ງກ່າວ ວາງມາດຕະການຫ້າມຈັບ, ຫ້າມລ່າສັດບາງຊະນິດ ໃນຊ່ວງລະດູການ ແລະ ກີດກັ້ນການວາງໄຂ່ເພື່ອຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ທັງເປັນການສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບຊື້ຂາຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າບາງປະເພດທີ່ຫວງຫ້າມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ. ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາຍັງມີປະກົດການທີ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຫາປາທີ່ມີລັກສະນະແບບດັບສູນ ແລະ ອື່ນໆ.

ແຈ້ງການໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຜ່ານສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ. ພ້ອມທັງປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ບັນດາສູນ, ສະຖານີ, ຟາມ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດທຸກປະເພດ, ຜະລິດແນວພັນສັດນໍ້າອື່ນໆ ແລະ ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ການລ້ຽງປາ ໃນທຸກຮູບແບບຂອງການລ້ຽງເຊັ່ນ: ລ້ຽງປາໃນໜອງ, ລ້ຽງໃນນາເຂົ້າ, ລ້ຽງແບບປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງສັດຊະນິດອື່ນ, ລ້ຽງປາກະຊັງ, ເປັນກຸ່ມ, ເປັນສະມາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. ສະເພາະວັນປ່ອຍປາ, ອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ນີ້ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ຈະປ່ອຍປາ ລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ 111.000 ກວ່າໂຕ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ແນວພັນປາພື້ນເມືອງເປັນຕົ້ນຕໍໂດຍສະເພາະຈຳພວກກິນພືດ ແລະ ໄຮນໍ້າ.

ໃນວັນດັ່ງກ່າວ ເມືອງແກ່ນທ້າວຈະຈັດພິທີແລະປ່ອຍປາຢູ່ອ່າງນໍ້າຕຳ.ຈາກນັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ປ່ອຍປາຢູ່ສາມບໍລິເວນຄື: ເຂດຫ້ວຍເລິກ-ວັງປາ,ກູ່ມບ້ານປາກແຄມ ແລະ ບໍລິເວນບ້ານໜອງຕື່ມອີກ.

ທັ້ງນີ້, ເພື່ອບັນລຸຕາມທິດທາງແຜນພັດທະນາ ຕາມຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ຊີ້ນປາ, ແນວພັນປາ, ແນວພັນສັດນໍ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງຢຸດຕິການນຳເຂົ້າຢ່າງສິ້ນເຊີງ.