ດິນເຈື່ອນທັບຖົມຄົນເສຍຊີວິດໃນຮູຖຳ້ຂຸດຄົ້ນຄຳ ທີ່ບໍ່ຄຳຜາປົ່ນ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ຫຼວງພະບາງ: ລາຍງານຈາກ ປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຄືນວັນທີ 08/07/18 ໄດ້ເກີດເຫດດິນເຈື່ອນທັບຖົມຄົນໃນຂະນະທີ່ຊາວບ້ານພວມຂຸດຄົ້ນຄຳ ທີ່ບໍ່ຄຳຜາປົ່ນ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເສຍຊີວິດ 1ຄົນ

ຕອນນີ້ສົບຜຸ້ກ່ຽວຍັງຄາຢູ່ໃນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຮູເຈາະລົງໄປ ນັ້ນນ້ອຍແລະ ເລິກຫຼາຍ ພ້ອມນີ້ດິນຍັງສຶບຕໍ່ເຈື່ອນລົງບໍ່ຢຸດ ຊຶ່ງເປັນການຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການກູ້ເອົາສົບນັ້ນອອກມາຂ້າງນອກ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມທາງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເຂດດັ່ງກ່າວພວມເລັ່ງຊອກຫາວິທີທາງ ເພື່ອກູ້ເອົາສົບນັ້ນອອກມາໃຫ້ໄດ້.

ຫມາຍເຫດ. ພາບເຫລົ່ານີ້ແມ່ນພາບບໍລິເວນພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ.

ລາຍງານໂດຍ: ນັກຂ່າວສັນຈອນ ຊີ ເອເຊຍ