BCEL One Heart ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດໃນງານແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ Lao ICT Award 2018

BCEL OneHeart ຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດໃນງານແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ Lao ICT Award 2018 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 07/07/2018 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ ຫໍວັດທະນາທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທີມ, ເຊິ່ງມີພຽງ 9 ທີມເທ່ົານັ້ນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຜະລິດຕະພັນ BCEL OneHeart ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ຜ່ານການແຂ່ງຂັນ BCEL OneHeart ສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຈະໄດ້ມີການຄັດເລືອກເອົາທີມທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດລາວເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນລາຍການ ASEAN ICT Awards ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2018 ນີ້ ຢູ່ທີ່ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ງານປະກວດ Lao ICT Award ໃນປີນີ້ແມ່ນເປັນປີທີ II ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນບັນດາບຸກຄົນ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້ມີໂອກາດສະແດງຜົນງານ, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ICT ຂອງຕົນ ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມຜົນງານ ICT ຂອງລາວ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນເວທີພາກພື້ນອາຊຽນກໍຄືໂຄງການ ASEAN ICT Award.

BCEL OneHeart ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ທຄຕລ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ ການບໍລິຈາກກໍ່ງ່າຍ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມ      ເໝາະສົມ, ຜູ້ທີ່ບໍລິຈາກກໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການບໍລິຈາກຂອງຕົນຈະເຖິງມືຜູ້ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແທ້.

ນັບແຕ່ BCEL OneHeart ໄດ້ເປີດໂຕໃນເດືອນ 12/2017 ເປັນຕົ້ນມາ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນ, ລວມຍອດເງິນບໍລິຈາກທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 170 ລ້ານກີບ, ແລະ ມີລາຍການຮ່ວມບໍລິຈາກຫຼາຍກວ່າ 2.600 ຄັ້ງ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ BCEL ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ  BCEL OneHeart ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ.

OneHeart ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສູດ.

BCEL OneHeart ຫົວໃຈດຽວກັນ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ

Facebook: BCEL Bank,

Website: www.bcel.com.la