ແຈ້ງເຕືອນ ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ລົມແຮງ 12-16 ກໍລະກົດ 2018

ແຈ້ງເຕືອນ ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ລົມແຮງ 12-16 ກໍລະກົດ 2018 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ມີສະຕິລະວັງຕົວເດີ… ຟັງແລະຕິດຕາມຂ່າວ ພະຍາກອນ ອາກາດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.