ປະກາດຫາລົດຄູ່ກໍລະນີ ທີ່ຕຳລົດຈັກແລ້ວໜີ ວັນທີ 8/7/2018 ສີ່ແຍກວັດອິນແປງ-ສີຫອມ (ມີຄລິບ)

ປະກາດຫາລົດຄູ່ກໍລະນີ ທີ່ຕຳລົດຈັກແລ້ວໜີ ວັນທີ 8/7/2018 ສີ່ແຍກວັດອິນແປງ-ສີຫອມ (ມີຄລິບ)

ຂໍໃຫ້ພົບພັນຫາຄູ່ກໍລະນີ ເພື່ອໂທດໜັກ ຈະກາຍເປັນເບົາ.

ລົດທີ່ຕໍາແລ້ວໜີ

ຄລິບຕອນຕຳ