ພິທີເປີດສະຖາບັນຂົງຈື້ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2018

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຄຸມມິງ ແລະ ສະຖາບັນກົງສູນໃຫ່ຍ ສປ ຈີນ ປະຈຳຫຼວງພະບາງໄດ້ກະກຽມສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຂົງຈື້ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງມາຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 18 ມີນາ 2010.

ໂດຍສະເພາະ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງເປັນສູນກາງທາງດ້ານການສຶກສາໃນຂົງເຂດນີ້ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ

ຈຸດປະສົງ

– ເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນທາງດ້ານການສຶກສາ-ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງລາວຈີນ

– ເພື່ອສົງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນດ້ານການຮ່ວມມືທາງການສຶກສາລາວຈີນເຊັ່ນ: ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ ແລະ ຄົ້ນຄົ້ວວິໄຈກັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສປຈີນ

– ເພື່ອສົງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການທັກສະທາງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຈີນໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ການສອບເສັງລະດັບພາສາຈີນ(HSK)

– ເພື່ອເປັນສູນກາງການບໍລິຫານທາງດ້ານພາສາໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ, ນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄົ້ວ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ

– ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ

Cr: Souphanouvong University