ຄລິບສັ້ນ ຊີວິດນັກສຶກສາແພດ Life of medical student

0
339

ຄລິບສັ້ນ ຊີວິດນັກສຶກສາ

Short film : ຊີວິດນັກສຶກສາແພດ Life of medical studentdirection-editor = ທ ສີວິໄລ ຍິ່ງຍອດເຍົາactor= ທ ສອນເພັດ ແລະ ນ ສາຍຝົນ ພ້ອມທີມງານໂດຍ : ການແພດ ປີ5

Posted by Sivilay Yingyodyao on Wednesday, July 11, 2018

Short film : ຊີວິດນັກສຶກສາແພດ Life of medical student

direction-editor = ທ ສີວິໄລ ຍິ່ງຍອດເຍົາ

actor= ທ ສອນເພັດ ແລະ ນ ສາຍຝົນ ພ້ອມທີມງານ

ໂດຍ : ການແພດ ປີ5