ຄລິບສັ້ນ ຊີວິດນັກສຶກສາແພດ Life of medical student

ຄລິບສັ້ນ ຊີວິດນັກສຶກສາ

Short film : ຊີວິດນັກສຶກສາແພດ Life of medical student

direction-editor = ທ ສີວິໄລ ຍິ່ງຍອດເຍົາ

actor= ທ ສອນເພັດ ແລະ ນ ສາຍຝົນ ພ້ອມທີມງານ

ໂດຍ : ການແພດ ປີ5