ວັນພັກເບົາໆ ເອົາກິລາ ແກ້ໂລກຢ້ານຄວາມສູງມາໃຫ້ຊົມ? ເຊີນຊົມໄດ້

ຄໍາເຕືອນ: ຫ້າມຮຽນແບບ ເດັດຂາດ ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກແອບກ່ອນ

ເປັນກິລາ ທີ່ທ້າທາຍຂອງກຸ່ມໄວລຸ້ນ ທີ່ ຂີ່ສະລິງ ແລ້ວໂດດ ກາງຈ້ອງ! ເຫັນແລ້ວ ເຫື່ອມືອອກ!

ຂີ່ສະລິງ ຈາກຕຶກ
ປ່ອຍມື

ເຊີນຊົມໄດ້

ໝາຍເຫດ: ພາດບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ ຕ້ອງ 100% ທັງອຸປະກອນ ແລະ ນັກກິລາ. ຈ້ອງບໍ່ກາງ ຕາຍລູກດຽວ!