ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຄໍາແນະນໍາ ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຜູ້ດຽວ

ວັນທີ່ 16 ກໍລະກົດ 2018 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ສານປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງເນື້ອໃນຄໍາແນະນໍາ ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຜູ້ດຽວ ແລະ ຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົມສຸວັນ ພິລາຈັນ ຜູ້ພິພາກສາສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ສະຖິຕິສາດ,ມີທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ຝັ້ນດີສະຫວັດ ປະທານສານປະຊາຊົນປະຈໍາພາກເໜືອ,ມີຕາງໜ້າສານປະຊາຊົນຈາກ 3 ເຂດຂອງ 7 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງເຂົ້າຮ່ວມ.

 


ທ່ານ ພົມສຸວັນ ພິລາຈັນ ຜູ້ພິພາກສາສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ສະຖິຕິສາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນການພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດທັງ 5 ສະບັບ,ໃນນັ້ນມີຮ່າງຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ວ່າດ້ວຍການພິຈາລະນາຕັດສິນ ດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາຜູ້ດຽວ,ຮ່າງຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ວ່າດ້ວຍການທຽບຊັ້ນ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນຜູ້ພິພາກສາ,ຮ່າງຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ວ່າດ້ວຍການຮັບອຸດໜູນບໍານານ ຫຼືການສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ພິພາກສາ,ຮ່າງຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ວ່າດ້ວຍການສອບເສັງເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ຮ່າງຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຜູ້ພິພາກສາ.

ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງຄໍາແນະນໍາທີ່ກ່າວມານັ້ນມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ,ສົມບູນ,ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ແທດເໜາະກັບຄວາມເປັນຈິງໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່,ທຽບທັນກັບສະພາບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.ເຊິ່ງພາຍຫຼັງການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີເນື້ອໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ ເພາະວ່າຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຊັກຊ້າໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕັດສິນຄະດີຂອງຜູ້ພິພາກສາ ໃນສານຂອງ ສປປ ລາວ.ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນິນເປັນເວລາ 2 ວັນຈິ່ງສໍາເລັດ.

 


ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ