ແຈ້ງເຕືອນການເດີນທາງ ດິນເຈື່ອນ ທາງ ກາສີ-ເມືອງນານ 19/7/2018

ເຕືອນໄພ !

19/07/2018. 18:30

ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ

ແມ່ນມີດິນເຈື່ອນ ຢູ່ເສັ້ນທາງພູເກົ້າຫລັກ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເມືອງກາສີ~ເມືອງນ່ານ. ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງຕື່ມອີກ . ສອບຖາມເສັ້ນທາງໃຫ້ລະອຽດ ກ່ອນເດີນທາງ ເພື່ອບໍ່ເປັນການເສັຍເວລາ.

ຮູບພາບຈາກ ນັກຂ່າວສັນຈອນ.