ທາງໄປເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ຖືກຕັດຂາດຫຼາຍຈຸດ ເຕືອນໄພການເດີນທາງ (ມີຄລິບ)

0
451

ເຊກອງ: ສະພາບເສັ້ນທາງເມືອງກະລຶມໃໝ່ ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນມີຫຼາຍຈຸດທາງຂາດ ແລະ ທາງຍຸບ. ເຂິ່ງສະພາບແມ່ນ ສິກິດ ໄດ້ 4 ມື້ ແຕ່ວັນທີ 23/7/2018. ຈິ່ງແຈ່ງເຕືອນທຸກຄົນ ທີ່ຈະໃຂ້ທາງເສັ້ນນີ້ໃຫ້ລະວັງ.

ຄລິບ

https://www.facebook.com/thidasvanh.nee/videos/455708348232214/[/embed

https://www.facebook.com/thidasvanh.nee/videos/455709821565400/[/embed