ຄລິບຈາກ ໜ້າເຂື່ອນນໍ້າອູ 2 – ຍັງຢູ່ລະດັບ ປອດໄພ 22:20 ວັນທີ 27/7/2018

0
1301

Update: ເລື່ອງເຂື່ອນນໍ້າອູ 2 ເວລາ 21:30 ວັນທີ 27/7/2018

ທີມງານໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ສອບຖາມ ກັບ ທາງພະນັກງານ ທີ່ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ເຂື່ອນນໍ້າອູ 2 ແລ້ວ ວ່າ ສະຖານະການ ທີ່ເຂື່ອນ ນໍ້າອູ ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ.

Adee Phommachanthone: ”ປະຊາຊົນ ທີ່ກຽມເຄື່ອງຂອງ ແມ່ນເນື່ອງຈາກ ມີແຈ້ງການຈາກກົມອຸຕຸ ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018 ໃຫ້ລະວັງ ແລະ ມີການລະບຸ ເຖິງ ເຂື່ອນນໍ້າອູ 2​ ທີ່ອາດມີລະດັບນໍ້າສູງ. ”

ຄລິບຖ່າຍເວລາ 22:20

 

ກົດອ່ານແຈ້ງການຈາກກົມອຸຕຸ http://tholakhong.com/6941/

ຂ່າວການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງປະຊາຊົນ: http://tholakhong.com/6986/

 

ຂ່າວປະຊາຊົນກຽມຄວາມພ້ອມ

—-

ຫຼວງພະບາງ: ເວລາປະມານ 19:00 ວັນທີ 27/7/2018 ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນຳພ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມເຂຶ່ອນນໍ້າອູ 2 ເມຶອງປາກອູແຂວງຫລວງພະບາງ ທີ່ອາດມີການລະບາຍນໍ້າຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະ ປະລິມານນໍ້າໃນອ່າງສູງ .

ຢ້ານວ່າເຂື່ອນນໍ້າອູ 2 ຈະມີຜົນກະທົບ, ແລະ ຖ້າປ່ອຍນໍ້າກະທັນຫັນ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ປະຊາຊົນກ້ອງເຂື່ອນ.

ຈິ່ງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ

ຮູບຖ່າຍ ເວລາ 20:00ປະຊາຊົນຂົນເຄື່ອງ ກຽມໜີນໍ້າ.