ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢໍ້າຄືນສະໜັບສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢໍ້າຄືນສະໜັບສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອ ຊ່ວຍປະສານງານສຳລັບການກອບກູ້ ແລະ ການບັນເທົາທຸກ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ເນື່ອງຈາກຄວາມ ເສຍຫາຍຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ.

ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານ ອາຄິມ ສະຕາຍເນີ, ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ສົ່ງເຖິງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີເນື້ອໃນຕອນໜຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ ສະແດງຄວາມເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວກັບທາງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ໄປຍັງຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຄົນຮັກຂອງ ພວກເຂົາໄປ”.

ມື້ນີ້, ຈົດໝາຍແຈ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ ອາຄິມ ສະຕາຍເນີ, ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການ ພັດທະນາ ໄດ້ຖືກມອບແກ່ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍທ່ານ ບາລາຊູບຣາມານຽມ ມູຣາລີ, ຮັກສາການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈນຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໃກ້ສິດຂອງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈຕໍ່ກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້ ຂອງຊາດພວກເຮົາ”.

ທ່ານ ບາລາຊູບຣາມານຽມ ມູຣາລີ, ຮັກສາການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດການກັບໂສກນາດຕະກຳໃນຄັ້ງນີ້ ຮ່ວມກັບເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອື່ນໆ. ບຸລິມະສິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນແຂວງອັດຕະປື ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ລືມວ່າ ອີກ 10 ແຂວງກໍໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊັ່ນດຽວກັນ”.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ກຳລັງຈັດສັນງົບປະມານຈຳນວນ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະສານງານສຳລັບການບັນເທົາທຸກ ແລະ ການກູ້ໄພ ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານ ຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດຈາກຝົນທີ່ຕົກໜັກ ໃນທົ່ວທຸກພາກ ຍ້ອນພະຍຸເຊິນຕິນ. ພະຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນປະມານ 16,256 ຄົນ ໃນ 11 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ.

ເຂດທີ່ນໍ້າຖ້ວມຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ 13 ບ້ານຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ ເຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປະມານ 6,351 ຄົນ. ໄພນໍ້າຖ້ວມ ໄດ້ທໍາລາຍເຮືອນຫຼາຍພັນຫຼັງ, ເຂດກະສິກຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ບາງຈຳນວນກໍສູນຫາຍ, ບາງຈຳນວນກໍຕິດຄ້າງຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນອົງການນຳພາກຸ່ມວຽກງານຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ພ້ອມເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ພ້ອມກັບນໍາພາຂະບວນການວຽກງານຟື້ນຟູ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.