ລາຍງານສະຖານະການ ເຂື່ອນນໍ້າອູ 2 ເວລາ 15:30 ວັນທີ 28/7/2018

ຫຼວງພະບາງ: ຈາກເຫດການ ຄົນສ້າງສະຖານະການ ສົ່ງຄລິບສຽງແຈ້ງ ວ່າເຂື່ອນນໍ້າອູ 2 ແຕກ ໃນເວລາປະມານ 19:00 ຄືນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018 ໂດຍອ້າງວ່າ ມີນ້ອງຊາຍເຮັດວຽກ ຢູ່ເຂື່ອນແຈ້ງວ່າເຂື່ອນແຕກແລ້ວ, ຂໍ້ຄວາມສຽງໄດ້ສົ່ງໄປທາງ WhatsApp ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ເມືອງປາກອຸ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຕ່າງວິຕົກ ແລະ ພາກັນລະແວງຈົນບໍ່ໄດ້ລັບໄດ້ນອນໝົດຄືນ.

ທີມງານໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ປະສານງານກັບທາງເຂື່ອນທັນທີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ສັງຄົມຮັບຊາບ.

ໃນເວລາ 15:30 ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2018 ທາງທີມງານໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ໄດ້ຮັບລາຍງານ ຈາກ ພະນັກງານ ທີ່ປະຈຳ ຢູ່ເຂື່ອນນໍ້າອູສອງ. ທຸກຢ່າງຍັງຢູ່ໃນພາວະປົກກະຕິ.

ຄລິບລາຍງານ

 

ພາບຈາກໜ້າເຂື່ອນ ນໍ້າອູ 2 ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2018