ຄໍາມ່ວນ! ແຈ້ງສະຖານະການ ນໍ້າຖ້ວມວິກິດຫຼາຍເຂດແລ້ວ 28/7/2018

ຄໍາມ່ວນ:  ລາຍງານຈາກ ກູ້ໄພ 1624 ແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ແຈ້ງດ່ວນແຂວງ ຄຳມ່ວນ ນໍ້າຖ້ວມໜັກແລ້ວ.

ທີມງານໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫລວງ 1624 ແລະ ທີມງານໜ່ວຍກູ້ໄພແຂວງ ຄຳມ່ວນ 1624 ຈະສົ່ງທີມງານກູ້ໄພເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ທີ່ປະຊາຊົນປະສົບໄພຢູ່ເມືອງຕ່າງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໃນຊຸດທີ 1 ປະມານ 20 ຄົນແມ່ນມື້ອື່ນອອກເດີນທາງ.

ທ່ານໃດຍາກຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງຜູ້ປະສົບໄພທາງແຂວງ ຄຳມ່ວນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫລວງໂທ 1624, 020 2244 1624.

ຂ່ມູນຈາກທາງແຂວງ ໃຫ້ຮູ່ວ່າ ນໍ້າຖ້ວມແຂວງຄຳມ່ວນແລ້ວ 297 ບ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 13,500 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ລາຍງານ 28 ກໍລະກົດ 2018 ວ່າ: ຄະນະຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດນີ້ ທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມແລ້ວ 10 ເມືອງ, ມີ 297 ບ້ານ, 13,589 ຄອບຄົວ ແລະ ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມແລ້ວ 21,680 ເຮັກຕາ.

ໃນນັ້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງບົວລະພາ ຈຳນວນບ້ານທີ່ຖືກກະທົບ 40 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມ 5,166 ເຮັກຕາ ຮອງລົງມາແມ່ນເມືອງໜອງບົກ ມີ 46 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມ 3,239 ເຮັກຕາ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ 35 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມ 3,11 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງທີ່ຍັງຖືກກະທົບໜ້ອຍຄືເມືອງນາກາຍມີ 2 ບ້ານ ແລະ ເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມ 18 ເຮັກຕາ.

9