ແຈ້ງຂ່າວດວ່ນ ສະພາບສາຍນໍ້າບາກ ຢູ່ເມືອງນໍ້າບາກ ວິກິດນໍ້າຖ້ວມອີກແລ້ວ 28/7/2018 (ມີຄລິບ)

ແຈ້ງຂ່າວດວ່ນ……

ສະພາບສາຍນໍ້າບາກ ຢູ່ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວຫຼວງພະບາງ ເວລາ 17 ໂມງແລງ ຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ (7) 2018

ແຕ່ລະບ່ອນນໍ້າຂື້ນສູງຫຼາຍ ແລະ ໜ້າເປັນຫວ່ງ, ເຊີ່ງປັດຈຸບັນນີ້ຝົນຍັງຕົກຢູ່. ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າສູງຂື້ນອີກ.ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ລຽບແຄມນໍ້າ, ຈຸດບວມຕໍ່າ ທີ່ນໍ້າເຄີຍຍື້ງຖວ້ມຜ່ານມາ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ກະກຽມເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງ, ສັດລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນປອດໄພ.

ເຊີ່ງຕາມການລາຍງານຝົນຕົກໜັກ ແລະ ລັກສະນະສະພາບອາກາດ ຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເລກທີ 0834/ກອຕທ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018 ຈະມີຝົນຕົກໜັກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ຫາ ວັນທີ 30 / 7 / 2018ນີ້. #(ຊວ່ຍກົດແຊຕໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວເມືອງນໍ້າບາກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້)

ຄລີບຖ່າຍເວລາ 17:00 ວັນທີ 28/7/2018