ເຕືອນໄພການເດີນທາງ ທາງໄປໄຊສົມບູນຂາດລະເດີ້! 29/7/2018

ໄຊສົມບູນ: ປະຊາຊົນລາຍງານ ເຂົ້າມາຕອນບ່າຍ ວັນທີ 29/7/2018 ທາງໄປໄຊສົມບູນຂາດລະເດີ້

ຈຸດທາງຂາດແມ່ນທາງ ຢູ່ພູອໍລໍ ແຂວງໄຊສົມບູນ ເວລາ1:22 ຂອງ ວັນທີ 29/7/2018