ທ້ອງຟ້າຫຼາກສີ ແຄມຂອງວຽງຈັນ | ໂດຍ: ຫຸມເພັດ ມະນີສຸກ

0
434

ອັດສະດົງຄ້ອຍຄໍ່າ ພະພິລຸນກໍ່ເລື່ອນລອຍເຂົ້າມາ ນໍ້າຕາອັດຕະປືຍັງສະອື້ນທົ່ວແດນໄກ (ແຄມຂອງເຈົ້າອະນຸວົງ 31/07/2018).

ພາບໂດຍ: ທ່ານ ຫຸມເພັດ ມະນີສຸກ