ພະນັກງານ ຂະແໜງການເງິນ 13 ຄົນ ຖືກກວດສອບ, ຂໍ້ຫາໂກງເງິນໂຄງການ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

0
1962

ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ແກ່ການພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງພັກ-ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍແກ່ພາກລັດ ກໍຄື ການພັດທະນາປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະ ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆລະດັບຊາດ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຢ່າງຈິງຈັງເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດເນື່ອງຈາກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ສວຍໃຊ້ໂອກາດຫາປະໂຫຍດເຂົ້າຕົວເອງເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດສູງສົມຄວນ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຂະແໜງການເງິນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການກວດກາ, ກວດສອບ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກ 10 ຂໍ້ຫ້າມຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນ ແລະຕິດຕັ້ງຕູ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີ 10 ຈຸດ ພ້ອມກັບເປີດສາຍດ່ວນ 1519 ເພື່ອຮັບຟັງຄວາມເຫັນຂໍ້ສະເໜີຈາກປະຊາຊົນຕໍ່ຂະແໜງການເງິນຄຽງຄູ່ກັບການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທົ່ວຂະແໜງການ

ຜ່ານການກວດກາດັ່ງກ່າວ ສາມາດພົບເຫັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຢູ່ຂະແໜງຊັບສິນ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ພາສີ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະຂະແໜງປະກັນໄພ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກວດເຫັນການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຄ້າງ IM 8 ແລະບໍ 53 (ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍ່ແກ້ວ ແລະຫຼວງນໍ້າທາ ໂດຍມີຄ້າງນໍ້າມັນ 8,1 ລ້ານລິດ, ພາຫະນະ 1.116 ຄັນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທາງລົດໄຟ ແລະອື່ນໆອີກ 1.095 ຊຸດ).

ພ້ອມນັ້ນ ໃນຂະແໜງອື່ນໄດ້ກວດເຫັນບັນຫາການປອມແປງເອກະສານ, ເກັບເງິນແລ້ວບໍ່ມອບ, ມອບບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ປະກອບການ, ບັນຫາການຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າໃນລະບົບຄັງເງິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຈ່າຍນອກແຜນເປັນຕົ້ນ.

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍຈຳນວນ 11 ຕື້ກີບ, ເກັບກູ້ຄືນໄດ້ແລ້ວ 2,6 ຕື້ກີບ, ໂດຍມີພະນັກງານຂະແໜງການເງິນມີສ່ວນພົວພັນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຖືກສອບສວນຈຳນວນ 13 ຄົນ.

ທີ່ມາ: ນສພ ວຽງຈັນໃໝ່