ລາຍງານການປ່ອຍນໍ້າອອກເຂື່ອນ ນໍ້າຄານ 3 ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ໄດ້ມີການອອກແຈ້ງການເຖີງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊາບທົ່ວເຖີງກັນວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີການລະບາຍນ້ຳຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ປະຊາສຳພັນ ເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ, ຜູ້ປະກອບການທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ລ້ອງສາຍນ້ຳຄານຕອນລຸ່ມ ໃຫ້ມີສະຕິກຽມພ້ອມ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ ຈາກນ້ຳຖ້ວມເຖິງ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ ແລະ ນ້ຳຫ້ວຍກ້ອງເຂຶື່ອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ແລະ ລ້ອງນໍ້າຄານຕອນລຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໃນວັນທີ 29-30 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີການລະບາຍນໍ້ຄື:

• ລະບາຍຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ ປະລິມານ 600-700 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ

• ລະບາຍຜ່ານການແລ່ນຈັກ ປະລິມານ 85 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ

ລວມປະລິມານນ້ຳລົງສູ່ທ້າຍເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 3 ທັງໝົດ 685-785 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ;

ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນປ່ຽນແປງ ຈາກລະດັບປົກກະຕິ 306 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ມາເປັນ 312 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 3 ເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫ່ວາງ 3-6 ແມັດ (ລະດັບນໍ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ຈັດຢູ່ໃນລະດັບອັນຕະລາຍ) ຍັງຢູ່ໃນລະດັບປອດໄພ ແລະ ຄ້າຍຄືກັບ ຍາມລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ. ທັງນີ້, ການລະບາຍນໍ້າດັ່ງກ່າວກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະບັນດາບ້ານ ທີ່ຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງສາຍນໍ້າຄານ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຈ້່ງເຕືອນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ ປະຕິບັດ ອີງຕາມການແຈ້ງເຕືອນໄພ ຝົນຕົກ ເລກທີ 0818/ກອຕທ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ແລະ ອີງຕາມປະລິມານນໍ້າໄຫຼຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະວັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ການກັກເກັບນ້ຳພາຍໃນ ອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 3 ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຄວບຄຸມ ລະດັບນ້ຳໜ້າອ່າງ ແລະ ກ້ອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 2-3 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈາກນໍ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນ້ຳຄານ ລະຫ່ວາງ ບ້ານ ບ້ານ ດອນໂມ ແລະ ບ້ານ ຄອນຫວາຍ, ເມືອງ ຊຽງເງີນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຕາມເສັ້ນທາງ ເລກທີ 13 ເໝືອ ປະມານ 24, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 240.8 GWh ຕໍ່ປີ. ສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນ້ຳຄານ ຫ່າງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 3 ປະມານ 48 Km ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຊຽງເງີນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 400 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກໃຈກາງເມືອງຫຼວງພະບາງເຂົ້າຫາເຂື່ອນປະມານ 80 ກິໂລແມັດ.

The water level at Nam Khan 2-3 HPPs is still remains controllable

Committee in charge of Nam Khan 2-3 hydropower plants (HPP) had noticed to all sectors in LuangPrabang city and Xieng Ngeun district, Luang Prabang province is aware that since the 20th July 2018 the water has been released via the spillway of Nam Khan 3 HPP. Thus, we had announced to all related authorities and to the people who live along Nam Khan river to be alerted and well prepared for any possible flood event that could be happening during the release of water from the spillway which will lead to the increased water level in the trail water of Nam Khan 3 HPP and the downstream area. 29-30th July 2018 the water will be:

• Released via the spillway in an amount of 600-700m3 per second

• Released via the turbine in an amount of 85m3 per second

The water flowed in the downstream area of Nam Khan 3 dam will be 685-785m3 per second in total. Accordingly, the change of the water level in the downstream area that raised from the normal level 306metres above the sea level to 312metres above the sea level will increase the water level in the downstream area of Nam Khan 3 HPP to 3-6metres (This water level is not in danger zone). It is still considered as SAFE and similar to the last rainy season. Thus, the release of water is to secure the environment and social safety especially the communities living along Khan River is safe.

Therefore, this notice is applied based on the notice No. 0818/ກອຕທ, from department of meteorology and hydrology Lao, Vientiane Capital on the 24th July 2018 and based on daily measurement of the water level that continuously grows which increase the amount of water in reservoir of the Nam Khan 3 HPP. However, this is to control the water level in the reservoir and the level at the downstream area, to remain in the safety level and controllable. In addition, to prevent the flood from the continuous rain.

Nam Khan 3 HPP is located in between Ban Donmoh and Ban Khonwai, Xieng Ngeun district, Luang Prabang Province. The plant is in the South East 24 km away from Luang Prabang city following the 13rd North Road. Nam Khan 3 hydropower (60MW) is able to produce 240.8 GWh per year. The Nam Khan 2 hydropower plant is 48km away from the Nam Khan 3 plant in Xieng Nguen district, Luang Prabang province, located in 400km in the north of Vientiane Capital and 80km from Luangprabang city.

Source

ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ.ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3…

Posted by ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ on Wednesday, August 1, 2018