ຝາກເຕືອນໄພ ຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຜູ້ຊາຍໃນຄຣິບນີ້! ລັກເຄື່ອງ!

0
504

ໃນວັນທີ 29/07/2018 ທີ່ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ມາຖາມຊື້ໂລຊັ່ນທາຜິວ, ບອກແມ່ຄ້າວ່າເອົາໂຕລາຄາ 35.000ພັນ ແມ່ຄ້າກະບອກໄປເລືອກເອົາ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກະວ່າໄປເອົາມາໂລດ ພໍແຕ່ແມ່ຄ້າໄປເອົາມາໃຫ້ ຊາຍຄົນນີ້ກໍ່ສວຍໂອກາດລັກເອົາກະເປົາໃສ່ບັດໂທລະສັບເນັບໃສ່ແອວໄວ້

❌ຝາກເຕືອນໄພຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ❌🚷ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຜູ້ຊາຍໃນຄຣິບນີ້🚷ໃນວັນທີ 29/07/2018 ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ມາຖາມຊື້ໂລຊັ່ນທາຜິວ, ບອກແມ່ຄ້າວ່າເອົາໂຕລາຄາ35.000ພັນ ແມ່ຄ້າກະບອກໄປເລືອກເອົາ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກະວ່າໄປເອົາມາໂລດ ພໍແຕ່ແມ່ຄ້າໄປເອົາມາໃຫ້ ຊາຍຄົນນີ້ກໍ່ສວຍໂອກາດລັກເອົາກະເປົາໃສ່ບັດໂທລະສັບເນັບໃສ່ແອວໄວ້ ຫຼັງຈາກແມ່ຄ້າເອົາໂລຊັ່ນມາໃຫ້ມັນ, ມັນກໍ່ບອກວ່າສິໄປເລືອກເອົາໂຕໃໝ່ ສຸດທ້າຍມັນເລືອກເອົາໂຕ13.000😡ແລ້ວກໍ່ຈ່າຍເງິນ ແລະອອກຈາກຮ້ານໄປ ໂດຍທີ່ແມ່ຄ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເຄື່ອງເສຍ,ໃນກະເປົານັ້ນມີບັດມູນຄ່າປະມານ 500.000ຫາ700.000🚷 ຈຸດພິເສດຂອງໂຈນແມ່ນ ສັກລາຍຢູ່ແຂນຂວາ ຂີ່ເວບລ້ອຍສີຟ້າດຳ

Posted by Youyee Souphansa on Monday, July 30, 2018

ຫຼັງຈາກແມ່ຄ້າເອົາໂລຊັ່ນມາໃຫ້ມັນ, ມັນກໍ່ບອກວ່າສິໄປເລືອກເອົາໂຕໃໝ່ ສຸດທ້າຍມັນເລືອກເອົາໂຕ13.000

ແລ້ວກໍ່ຈ່າຍເງິນ ແລະອອກຈາກຮ້ານໄປ ໂດຍທີ່ແມ່ຄ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເຄື່ອງເສຍ,ໃນກະເປົານັ້ນມີບັດມູນຄ່າປະມານ 500.000 ຫາ 700.000

ຈຸດພິເສດຂອງໂຈນແມ່ນ ສັກລາຍຢູ່ແຂນຂວາ

ຂີ່ເວບລ້ອຍສີຟ້າດຳ

Source

❌ຝາກເຕືອນໄພຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ❌🚷ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຜູ້ຊາຍໃນຄຣິບນີ້🚷ໃນວັນທີ 29/07/2018 ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ມາຖາມຊື້ໂລຊັ່ນທາຜິວ,…

Posted by Youyee Souphansa on Monday, July 30, 2018