ອາສາສະໜັກຊາວໝຸ່ມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ( ມຈ) ໜຶ່ງໃນພາລະກິດຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ

ອັດຕະປື: ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ( ມຈ) ໄດ້ສົ່ງອາສາສະໜັກ ຈຳນວນ 61 ຄົນ, ຍິງ 24 ຄົນ ເຂົ້າມາສົມທົບ ກັບອາສາ ສະໜັກຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ເຂົ້າໃນພາລະກິດການ ຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນຳ້ຖ້ວມຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນຄືນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້

ອາສາສະໝັກດັ່ງກ່າວນຳໂດຍ ອາຈານ ສອນເພັດ ສີສຸລາດ, ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມາປະຕິບັດວຽກງານ ປະກອບ ສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອ ປະຈຳຢູ່ສູນຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ແຕ່ວັນຈັນ ທີ 25 ກໍລະກົດ 2018ມາຮອດ ທີ່ 4 ສິງຫາ 2018.

ອາຈານ ສອນເພັດ ສີສຸລາດ ຜູ້ນຳພາຂະບວນການ ໃຫ້ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາສາສະໝັກຂອງພວກ ເຮົາແມ່ນເກີດຈາກຈິດອາສາຂອງອ້າຍນ້ອງທຸກຄົນທີ່ມາ ເພື່ອຢາກປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫລືອ ພີ່ນ້ອງຊາວແຂວງອັດ ຕະປື ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ທີ່ປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມ, ການມາ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະຄິບັດພາລະກິດຢູ່ແນວຫລັງ, ພວກເຮົາໄດ້ ເຮັດທຸກຢ່າງ ທີ່ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສູນຮັບບໍລິຈາກ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງມອບໃຫ້ ດ້ວຍຄວາມຫ້າວ ຫັນ-ສາມັກຄີ ແລະ ຈິງໃຈ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ຫັວງສິ່ງໃດໆຕອບແທນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ກະຄືຄວາມສຸກໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການຊ່ວຍ ເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫລດຸຜ່ອນ ຈາກໜັກມາເປັນເບົາ ແລະ ຄ່ອຍໆກັບມາມີຊິວິດດີຂື້ນ.

ລາຍງານໂດຍ: ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື