ເຖິງຄໍາມ່ວນນໍ້າຈະຖ້ວມໜັກ ແຕ່ຍັງສົ່ງນໍ້າໃຈເຖິງອັດຕະປື ! ສຸດທີ່ປະທັບໃຈ

ແຂວງຄໍາມ່ວນຮ່ວມກັບກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄປມອບໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

ແຂວງຄໍາມ່ວນຮ່ວມກັບກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄປມອບໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

Posted by Khammouane KhammouaneTv on Friday, August 3, 2018