ລົດຂົນນໍ້າກ້ອນເສຍຫຼັກປີ້ນ ຊະເຕັມທາງ ໜອງປີງ-ໜອງບຶກ 6/8/2018

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 6/8/2028 ມີອຸບັດຕິເຫດ ລົດນໍ້າກອ້ນປິ້ນຢູ່ທາງຕັດໃໝ່ ໜອງປີງ-ໜອງບຶກ. ມີ ເຈັບເລັກນ້ອຍ 2 ຄົນ. ສ່ວນນໍ້າກ້ອນແມ່ນຊະໄປທົ່ວກາງທາງ

ການາສັນຈອນແມ່ນຕິດຄັດສົມຄວນ