ຊ່ອງວັນ 31ມອບເງີນ 2,700,000 ບາດ (692 ລ້ານກີບ) ຊ່ວຍສະໜາມໄຊ

ຊ່ອງວັນ 31ມອບເງີນ 2,700,000 ບາດ (692 ລ້ານກີບ) ເພື່ອນຳມາຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຜ່ານທ່ານ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ທູດລາວປະຈຳບາງກອກ