ປ. ປູຕິນ ມັກອອກຫຼິ້ນກິລາ (ຊົມຄລິບ)

ປ. ປູຕິນ ມັກອອກຫຼິ້ນກິລາ (ຊົມຄລິບ)