ແຈ້ງເຕືອນ ທົ່ວປະເທດ 8-10/8/2018 ຝົນລົມແຮງ! ແຊບອກຕໍ່ໆກັນແດ່

ແຈ້ງເຕືອນ ທົ່ວປະເທດ 8-10/8/2018 ຝົນລົມແຮງ! ແຊບອກຕໍ່ໆກັນແດ່

ກົມອຸຕະນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນ ບັນດາແຂວງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ຝົນຕົກໜັກ, ພາຍຸແຮງ ລະຫວ່າງວັນທີ 8-10 ສິງຫາ 2018. ປະກອບມີ

 • ຜົ້ງສາລີ
 • ຫົວພັນ
 • ຊຽງຂວາງ
 • ຫຼວງພະບາງ
 • ໄຊຍະບູລີ
 • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ວຽງຈັນ
 • ໄຊສົມບູນ
 • ບໍລິຄຳໄຊ
 • ຄຳມ່ວນ
 • ສະຫວັນນະເຂດ
 • ສາລະວັນ
 • ຈຳປາສັກ
 • ເຊກອງ
 • ອັດຕະປື

ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈົ່ງລະມັດລະວັງ. ອ່ານແຈ້ງການດ້ານລຸ່ມເພີ່ມ.