ເດັກວັນນີ້ຄືຜູ່ໃຫຍ່ໃນວັນໜ້າ! ອະນາຄົດຂອງສະໜາມໄຊ ແວວຕາແຫ່ງຄວາມຫວັງ

ພາບເດັກນ້ອຍ ທີ່ສູນພັກຊົ່ວຄາວ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຖ່າຍໂດຍ ທີມງານ Jounlar Gallery 7/8/2018.

ເດັກນ້ອຍ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ໄຮ້ດຽງສາເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຂົາໄດ້ລອດພົ້ນ ຈາກເພັດຊະຄາດ ກະແສນໍ້າ ຈາກເຫດເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ສັນເຂື່ອນດິນ D ແຕກ ໃນຄືນວັນທີ 23/7/2018.

ເດັກເຫຼົ່ານີ້ ຄືອະນາຄົດຂອງຊາດ ພວກເຂົາຄືອະນາຄົດຂອງເມືອງສະໜາມໄຊ. ພວກເຮົາຢາກເຫັນເດັກເຫຼົ່ານີ້ເຕີບໃຫຍ່ ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງຊາດ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເປັນຜູ່ສືບທອດ ພາລະກິດຂອງຊາດຕໍ່ໄປ.