ເຮັດສົ້ມໝູຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຫຼາຍແສນກີບຕໍ່ວັນ

 

ສົ້ມໝູແຊບແມ່ຍອມ ຢູ່ບ້ານພູມ່ວງ ຄຸ້ມພູຄູນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈາກອາຫານທີ່ທົດລອງເຮັດບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ ກາຍມາເປັນສິນຄ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ໄດ້ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເພື່ອບໍລິການຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ແກ້ວວິລະວັນ ອາຍຸ 36 ປີ, ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສົ້ມໝູແຊບແມ່ຍອມ ໃຫ້ສໍາພາດໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2018 ນີ້ວ່າ: ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນເປັນພະນັກງານທະນາຄານອິນດູຈິນ ສາຂາ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ການເຮັດສົ້ມໝູເປັນອາຊີບເສີມ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໂດຍແມ່ນຜົວເປັນຜູ້ດູແລເບິ່ງແຍງການເຮັດສົ້ມໝູ, ສ່ວນຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ. ການເຮັດສົ້ມໝູເປັນສິນຄ້າຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2016, ທົດລອງເຮັດສົ້ມໝູເດືອນທໍາອິດ ລົງທຶນປະມານ 2 ແສນກີບ ເພື່ອຊື້ວັດຖຸດິບໃນການເຮັດສົ້ມໝູ ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃບຕອງ, ເກືອ, ແປ້ງນົວ, ໝາກຜິກ, ຜັກທຽມສໍາລັບໃສ່ໃນສົ້ມໝູ, ໜັງໝູ 1 ກິໂລກຼາມ, ຊີ້ນໝູ 1 ກິໂລກຼາມ ປະສົມເຂົ້າກັນ, ສາມາດເຮັດສົ້ມໄດ້ 30 ຫໍ່, ລາຄາຂາຍ 5 ພັນກີບ/ຫໍ່. ທົດລອງເຮັດສົ້ມໝູຂາຍ ໄດ້ 20 ກ່ວາວັນ ເຫັນວ່າຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປັນຢ່າງດີ ຈົນບໍ່ພໍກັນ, ຕໍ່ມາ ກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກໂດຍໃຊ້ຊີ້ນໝູ 4 ກິໂລກຼາມ/ວັນ, ໜັງໝູ ກໍ່ເພີ່ມເປັນ 4 ກິໂລກຼາມ/ວັນເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ປັດຈຸບັດ ໄດ້ເພີ່ມເປັນ 30 ກິໂລກຼາມ/ວັນ, ລົງທຶນປະມານ 2-3 ລ້ານກີບ/ວັນ. ເມື່ອການເຮັດສົ້ມໝູເພີ່ມຂຶ້ນຄືແນວນີ້ ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ປູກໝາກຜິກ, ປູກຕົ້ນກ້ວຍເອງ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບຫໍ່ສົ້ມ. ນອກນີ້ ກໍ່ປູກຫົວຊິງໄຄ, ໃບຂີ້ຫູດ ແລະ ພືດຜັກປອດສານພິດຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ. ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ມີ 4 ຄົນ, ຜົວ ເມຍ ແລະ ລູກ 2 ຄົນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ການເຮັດສົ້ມໝູ ຈິ່ງໄດ້ຈ້າງຄົນມາຊ່ວຍ ເຊິ່ງມີ 6 ຄົນ.


ສໍາລັບຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດສົ້ມໝູນັ້ນ, ທ່ານ ນາງວິໄລພອນ ແກ້ວວິລະວັນ ກ່າວວ່າ: ຊີ້ນໝູຊື້ມາເຮັດສົ້ມໝູ ຕ້ອງຊື້ນໍາຂາປະຈໍາ ໂດຍເລືອກເອົາແຕ່ຊີ້ນທີ່ເປັນກ້ອນ ສົດໆ ໃໝ່ໆ ເມື່ອໄດ້ຊີ້ນມາແລ້ວ ກໍ່ເອົາມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ເອົານໍ້າມັນ ແລະ ເອັນອອກ, ຄັດເອົາແຕ່ຊີ້ນ ແລະ ເອົາມາບົດໃຫ້ອະອຽດ.ສ່ວນໜັງໝູ ກໍ່ມີການຄັດເລືອກເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ອະນາໄມໃຫ້ສະອາດ, ໜັງໝູກໍ່ຕ້ອງເອົາຂົນອອກໃຫ້ຄັກແນ່, ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງນໍາໄປລວກ, ໃນເວລາລວກ ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ອ່ອນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ແຂງເກີນໄປ ຕໍ່ມາຈິ່ງເອົາມາຄັ້ນປະສົມເຂົ້າກັນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວຈິ່ງເອົາມາຫໍ່ ແລະ ເປັນສົ້ມໝູທີ່ສົມບູນ. ສໍາລັບບົດຮຽນໃນການເຮັດສົ້ມໝູ ຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໄປຮໍ່າຮຽນທາງໃດ ຍ້ອນແມ່ມີມູນເຊື້ອ, ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດສົ້ມປາ ສໍາລັບໄວ້ບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ ເລີຍຝຶກແອບເຮັດສົ້ມປານໍາແມ່ ຈົນມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ຕໍ່ມາຈິ່ງໄດ້ປັບປຸງໝູນໃຊ້ມາເຮັດສົ້ມໝູ ທໍາອິດ ກໍ່ເຮັດເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ຕໍ່ມາເຫັນວ່າສັງຄົມຕ້ອງການບໍລິໂພກ ເລີຍເຮັດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດຂາຍໄດ້.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ແກ້ວວິລະພັນ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ນອກຈາກເຮັດສົ້ມໝູແລ້ວ ຄອບຄົບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງເຮັດໃສ້ກອກ ແລະ ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງນໍາອີກ ເຊິ່ງ 3 ວັນ ເຮັດ 1 ຄັ້ງ ເພາະການເຮັດໃຊ້ກອກ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຕາກ ຖ້າວ່າບໍ່ມີແດດ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ອົບ 2 ວັນ ຈິ່ງສາມາດຈໍາໜ່າຍໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ສ່ວນວິທີໃນການເຮັດໃສ້ກອກ ແລະ ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງ ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນຄືກັນກັບເຮັດສົ້ມໝູ ຕ້ອງຄັດເລືອກຊິ້ນ, ລ້າງ, ອະນາໄມໃຫ້ສະອາດ ແລະ ໃຊ້ຕ່ອນນໍ້າມັນໝູປະສົມນໍາ ໃນອັດຕາສ່ວນ ຊີ້ນໝູ 1 ກິໂລກຼາມ, ນໍ້າມັນໝູ ກໍ່ 1 ກິໂລກຼາມເຊັ່ນກັນ ແລ້ວມາບົດໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ມາປະສົມເກືອ, ແປ້ງນົວ, ນໍ້າຕານ ຕາມສູດສະເພາະຂອງຄອບຄົວ. ສ່ວນວິທີການເຮັດໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງ ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ ກໍ່ຄືກັນ ຕ່າງແຕ່ສ່ວນປະສົມ ເພາະນອກຈາກເກືອ, ແປ້ງນົວ ແລະ ນໍ້າຕານແລ້ວ ກໍ່ຍັງປະສົມຫົວຊິງໄຄ, ໃບຂີ້ຫູດ, ເຂົ້າ, ຫົວຜັກທຽມ, ຫົວຜັກບົ່ວ ຕາມສູດສະເພາະຂອງຄອບຄົວ. ລາຄາຂາຍ ທັງໃສ້ກອກ ແລະ ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງ 50 ພັນກີບ/ກິໂລກຼາມ.

ເມື່ອຖາມເຖິງຕະຫຼາດຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ແກ້ວວິລະພັນ ກ່າວວ່າ: ດ້ານການຈໍາໜ່າຍ ແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າລົງທຶນໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍທາງໂລກອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ເຟຊບຸກ, ລາຍ, ວັອສແອັບ ແລະ ການແຈກແຖມ, ຝາກຕ້ອນໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນຄົນຮູ້ຈັກຮັກແພງ ເພື່ອຊ່ວຍໂຄສະນາ ຕໍ່ໆກັນໄປ, ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ ຮັບປະກັນເລື່ອງຄວາມສະອາດ, ບໍ່ມີສານກັນບູດ ຫຼື ສານອື່ນໆ ແຕ່ສາມາດເອົາໄວ້ກິນ ໄດ້ເຖິງ 10 ວັນ ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ຕູ້ເຢັນໄວ້, ເວລາວາງຈໍາໜ່າຍຕາມຮ້ານຕົວແທນ ຖ້າຮອດ 4 ວັນ ແລ້ວຂາຍບໍ່ໝົດ ພວກເຮົາກໍ່ຈະເກັບຄືນມາ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຂາຍອີກ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນສົ້ມໝູແຊບ ແມ່ຍອມ ລວມທັງໃສ້ກອກ ແລະ ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງ ມີຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫຼາຍກ່ວາ 40 ຮ້ານ ເຊິ່ງມີຈໍາໜ່າຍພາຍໃນແຂວງຈໍາປາສັກ, ໃນນະຄອນປາກເຊ ແມ່ນຮ້ານຂາຍຂອງກິນສຸກຢູ່ຕະຫຼາດສູນການຄ້າ, ໜ້າໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານທົ່ງ, ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ຊົນເຜົ່າ, ຮ້ານເຝີແຄມຂອງ, ຮ້ານເຂົ້າປຽກແຊບ ນາງ ຫຼຸນ ແລະຮ້ານຂາຍຂອງກິນສຸກຕ່າງໆໃນເທສະບານນະຄອນປາກເຊ. ນອກນີ້ ກໍ່ມີຈໍາໜ່າຍ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ, ເຂດບ້ານຫ້ວຍກອງ ແລະ ມີຂາຍຢູ່ທຸກຮ້ານ ຢູ່ເຂດປີ້ງໄກ່ແຊບ ບ້ານນາປົ່ງ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ແກ້ວວິລະວັນ ກ່າວຕອນທ້າຍອີກວ່າ: ຜ່ານຈາກຂາເຮັດສົ້ມໝູຂາຍ ໃນເວລາ 2 ປີ ເຫັນວ່າ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບ ສະເລ່ຍປະມານ 5 ແສນກີບ/ວັນ ສາມາດມີເງິນໝູນວຽນໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍັງໄດ້ແບ່ງເປັນເງິນເກັບໄວ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມລູກໆໃນເວລາເຂົ້າຮ່ໍາຮຽນ. ນອກນີ້ ຍັງຊ່ວຍຄົນໃນບ້ານດຽວກັນຈໍານວນໜຶ່ງມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລາຍຮັບ ປະມານ 1,5-2 ລ້ານກີບ/ຄົນ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດສົ້ມໝູ ແລະ ໃສ້ກອກ, ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງເປັນສິນຄ້າຕໍ່ໄປ, ຖ້າວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ກໍ່ຄືລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ກໍ່ຈະຂະຫຍາຍການເຮັດສົ້ມໝູ, ໃສ້ກອກ ແລະ ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງເພີ່ມຂຶ້ນອີກ, ນອກນີ້ ຖ້າລະດູການທີ່ມີເຫັດນາງຟ້າຫຼາຍ ກໍ່ຈະເຮັດສົ້ມເຮັດຂາຍເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊ້ສັງຄົມ. ຖ້າວ່າພາກສ່ວນໃດ ສົນໃຈຢາກຊື້ ຫຼື ຢາກເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ສາມາດ ໂທລະສັບພົວພັນສອບຖາມໄດ້ ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 020 5555 3519 ໄດ້ທຸກເວລາ.

ບົດ-ພາບ: ທູນທອງໃຈ ໜັງສືພິມຈໍາປາໃໝ່