ຂໍ້ຕົກລົງທາງການຂອງທ່ານນາຍົກ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສືບສວນ-ສອບສວນ ເຫດເຂື່ອນແຕກ ທີ່ອັດຕະປື

ຂໍ້ຕົກລົງທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບບຜິດຊອບສືບສວນ-ສອບສວນ ສາເຫດ ຄູກັນນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນຄືນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 54/ນຍ ລົງວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018

-ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ພນະຈັກ 2018

-ອີງຕາມການຕົກລົງ ແລະ ຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2018

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕົກລົງ

ມາດຕາ 1: ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະສືບສວນ-ສອບສວນ ສາເຫດ ຄູກັນນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນຄືນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ປະກອບມີບັນດາທ່ານດັ່ງລຸ່ມນີ້.

 1. ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ເປັນປະທານ
 2. ທ່ານ ສິງເພັດ ບຸນສະຫວັດທິພັນ, ຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ເປັນຮອງ ແລະ ຜູ່ນໍາພາເຮັດວຽກງານຕົວຈິງ
 3. ທ່ານນາງ ບຸນຄໍ້າ ວໍລະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເປັນຮອງ
 4. ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວພາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ເປັນຄະນະ
 5. ທ່ານ ງາມປະສົງ ເມືອງມະນີ, ຫົວໜ້າກົມນິຕິກຳ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ເປັນຄະນະ
 6. ທ່ານ ສິທິສອນ ເທບພາສີ, ຫົວໜ້າກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ, ກະຊວງການເງິນ, ເປັນຄະນະ
 7. ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳແກ້ວ ມະໂນລາ, ຫົວໜ້າກົມຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເປັນຄະນະ
 8. ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ, ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເປັນຄະນະ
 9. ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວີໄລ, ຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເປັນຄະນະ
 10. ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ເປັນຄະນະ
 11. ທ່ານ ບົວລິນ ສວຍສຸວັນ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເປັນຄະນະ
 12. ທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສົງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເປັນຄະນະ
 13. ທ່ານ ປາຖະໜາ ສຸກອາລຸນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນິຕິກໍາ, ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເປັນຄະນະ
 14. ທ່ານ ວົງສະກົນ ຍິ່ງຍົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າຝ່າຍກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່, ເປັນຄະນະ

ມາດຕາ 2: ຄະນະດັ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີ່ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫາສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ ຄູກັນນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແຕກພັງ ໃນຄືນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018, ເຊິ່ງວຽກຕົ້ນຕໍມີດັ່ງນີ້:

 1. ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວຍ ແລະ ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແຕ່ໃຫ້ຮັບປະກັນ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ທັງໃຫ້ຜົນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 2. ຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາເອົາຊ່ຽວຊານ, ຜູ່ສັງເກີດການຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີບົດຮຽນ, ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ແຜນການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກສາກົນ
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສະເໜີ ຂໍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີ່ຈຳເປັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອປະຕິບັດບາງວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ
 5. ວິເຄາະ-ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ເກັບກໍາໄດ້ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນການວືບສວນ-ສອບສວນ
 6. ສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ລັດຖະບານຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຢ່າງດີ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງທ່ານຍາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ມາດຕາ 3: ມອບໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊ່ວຍວຽກ ຕາມຄວາມຮຽນຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ

ມາດຕາ 4: ໃຫ້ຄະນະສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງສ້າງແຜນງົບປະມານທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອສະເໜີນໍາໃຊ້ບ້ວງເງິນແຮລັດຖະບານ ປະຈຳປີ 2018

ມາດຕາ 5: ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ມາດຕາ 6: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2018

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ