ແຈ້ງການ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ກຽມປ່ອຍນໍ້າ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018 (ເປັນການລະບາຍນໍ້າປົກກະຕິ)

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ກຽມປ່ອຍນໍ້າ ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2018

ເຕືອນປະຊາຊົນຢ່າແຕກຕື່ນ ເປັນພຽງແຕ່ການລະບາຍນໍ້າອອກຈາກອ່າງ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນໃນກະທົບຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.

ເວລາເປີດປະຕູນໍ້າ: 9:00 ຕອນເຊົ້າ ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະລິມານນໍ້າ: 148449 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ

ລະດັບນໍ້າງື່ມຈະສູງຂຶ້ນ: ປະມານ 5-10 ຊັງຕີແມັດ