ນິທານ: ງູ ແລະ ໃບເລື່ອຍ | ໂດຍ: K’kataiy Bouddy

ແອັດມິນໄດ້ໄປອ່ານພົບບົດເລື່ອງຈາກ ອາສາກູ້ໄພແຂວງສະຫວັນນະເຂດ K’kataiy Bouddy ຈິ່ງຢາກເອົາມາໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ອ່ານເປັນແງ່ຄິດຂອງຊີວິດ. ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ….

—-

ມີງູໂຕຫນື່ງ ເລືອເຂົ້າໄປໃນໂຮງເລື່ອຍ ມັນເລືອເຂົ້າຖືກໃບເລື່ອຍກຳລັງປິ່ນຢູ່ ມັນເຈັບປວດຫລາຍ ເລີຍຫັນຫົວມາກັດແຂ້ວເລື່ອຍ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ປາກຂອງມັນວາກຂາດໄປ

ໂດຍບໍ່ໄດ້ຢັ້ງຄິດ ມັນພັດເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນກຳລັງຖືກໂຈມຕີໂດຍເລື່ອຍ ມັນຕັດສິນໃຈ ເລືອເຂົ້າໄປໃຊ້ລໍາໂຕຂອງມັນຮັດເລື່ອຍ ຢ່າງເຕັມກຳລັງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ ຄື ມັນຖືກເລື່ອຍຕັດຂາດເປັນທ່ອນ ແລະຕາຍໃນທີ່ສຸດ.

ໃນບາງຄັ້ງ ເຮົາຕອບໂຕ້ ຄວາມໂກດແຄ້ນ ດ້ວຍການກະທຳຮ້າຍຄົນ ຄົນນັ້ນ ໂດຍລືມຄິດໄປວ່າ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ເຮົາກຳລັງທຳຮ້າຍຕົນເອງຢູ່

ໃນຊີວິດຈິງ ບາງທີມັນຈະດີກວ່າ ຖ້າເຮົາບໍ່ສົນໃຈ ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ ບໍ່ສົນໃຈຄົນພວກນັ້ນ ບໍ່ສົນໃຈພຶດຕິກຳເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຄຳເວົ້າຂອງພວກເຂົາ

ໃນບາງຄັ້ງ ມັນຈະດີກວ່າຫາກເຮົາບໍ່ໂຕ້ຕອບ ເພາະມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນຜົນລັບທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ອາດຈະເປັນໄພຮ້າຍແຮງເຖີງການເສຍຊີວິດເລີຍ

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມໂກດແຄ້ນ ຄອບງໍາຊີວິດທ່ານ ແຕ່ໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຮັກ ທີ່ຢູ່ເຫນືອທຸກສິ່ງ
ຈົ່ງຍິ້ມໄວ້ ແຜ່ຄວາມສຸກໃນໂຕທ່ານອອກໄປ
ນີ້ຄືກົດທຳມະຊາດ

ອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ຈະຖືກຍ່ອຍ ແລະຖືກຂັບຖ່ອຍອອກໄປພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ

ນໍ້າທີ່ເຮົາກິນ ເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ ແລະຈະຫຍ່ຽວອອກມາໃນ 4 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ສະບາຍ

ອາກາດທີ່ເຮົາຫາຍໃຈເຂົ້າໄປ ຈະຖືກດັນອອກມາພາຍໃນເວລາພຽງແຕ່ 1 ນາທີ ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນ ເຮົາກໍ່ຈະຕາຍ

ແລ້ວນັບປະສາຫຍັງກັບອາລົມທີ່ບໍ່ຫນ້າພິດສະໄຫມຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ ຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຄວາມໂມໂຫໂທໂສ ຄວາມອາຄາດພະຍາບາດ ຄວາມອິດສາ ລິດສະຫຍາ ຄວາມຫວັ່ນໄຫວ ໃນຈິດໃຈທັງຫລາຍ ແຕ່ເຮົາທັງຫລາຍ ມັກເກັບໄວ້ ກັບເຮົາ ເປັນເດືອນ ເປັນປີ

ຫາກອາລົມບໍ່ດີ ທັງຫລາຍ ຍັງບໍ່ຖືກກຳຈັດອອກໄປຈາກໃຈເຮົາ ມັນກໍ່ຈະກັດກ່ອນ ດຶງຈິດໃຈດີໆ ຂອງເຮົາໃຫ້ຕໍ່າລົງ ແລະຮ່າງກາຍນີ້ຈະເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຕາມມັນໄປດ້ວຍ