ທ່ານ ຮອງນາຍົກ ຮຽກຮ້ອງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາສ້າງເຂື່ອນ ເອົາໃຈໃສ່ທຸກບັນຫາ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ສັງຄົມ

ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ພ້ອມຄະນະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ-ນໍ້າຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ ໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງປະຊາ ຊົນ ກໍ່ຄື ສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຖຶກຜົນກະທົບ.

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບສອງຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມທັງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະການ ຮັບປະກັນເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງຄົນງານ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ຖຶກຜົນກະທົບ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ເຮັດທຸກສິ່ງເພື່ອໃຫ້ຖຶກກັບຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຫາອາຊີບທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍລິຫານນໍ້າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນລ່ວງໜ້າເມື່ອມີການເປີດ-ປິດນໍ້າ.

ສໍາລັບ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມຄີບໜ້າແລ້ວ 96 % ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີໄດ້ເລີ່ມລົງມືແຕ່ປີ 2012 ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ເລີ່ມແລ່ນຈັກທົດລອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໜ່ວຍທຳອິດໃນທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2018 ນີ້ ແລະ ຮອດປີ 2019 ແມ່ນຈະສໍາເລັດໄດ້ ແລະ ເປີດເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ Medialaos