ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງທ່າແຂກບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງທ່າແຂກບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງທ່າແຂກບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

Posted by Khammouane KhammouaneTv on Friday, August 10, 2018