ທ່ານຮອງນາຍົກ ກວດເຂື່ອນທີ່ຫຼວງພະບາງ

ທ່ານຮອງນາຍົກ ກວດເຂື່ອນທີ່ຫຼວງພະບາງ

LPB NEWS 9-8-2018

ທ່ານຮອງນາຍົກລົງກວດກາເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Posted by Luangpra bang T.V laos on Thursday, August 9, 2018