ໂທລະໂຄ່ງ THOLAKHONG

ໂທລະໂຄ່ງ THOLAKHONG

ໂທລະໂຄ່ງ ແມ່ນເວທີຂອງທຸກຄົນ. ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງ ໃນເວບໄຊນີ້ ທ່ານສາມາດ ເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນທາງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອານຸຍາດ. ພຽງແຕ່ທ່ານແຈ້ງທີ່ມາຂອງເນື້ອຫາຕ່າງໆ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄຳຂອບໃຈແກ່ ເຈົ້າຂອງຕົ້ນສະບັບຂໍ້ມູນ.

ສຳລັບທ່ານໃດ ທີ່ຕ້ອງການລົງຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄປທີ່ tholakhong@gmail.com

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2013 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ເປັນເວທີໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແກ່ຄົນລາວ ແລະ ສັງຄົມລາວ.