Home Tags ການພັດທະນາຣີສອດລາວ ຄົບວົງຈອນ

Tag: ການພັດທະນາຣີສອດລາວ ຄົບວົງຈອນ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາຣີສອດລາວ ຄົບວົງຈອນ ຢູ່ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາໄຂ່ມຸກຕາເວັນອອກ ຈຳກັດ  ຈາກ ສ.ເກົາຫລີ ດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້  ໃນການພັດທະນາຣີສອດລາວ ຄົບວົງຈອນ  ຢູ່ບ້ານ ໜອງຂອນ, ຫລັກ 62, ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ,  ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ...
error: Alert: Content is protected !!