Home Tags ການຮັກສາສຸຂະພາບ

Tag: ການຮັກສາສຸຂະພາບ

ເຄັບລັບເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຫ່າງໄກພະຍາດ ໃນໜ້າໜາວ…

ໜ້າໜາວໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ມີຝົນທີ່ຍັງຕົກຢູ່ບາງແຫ່ງ ແຕ່ໄລຍະອາກາດປ່ຽນແບບນີ້ແຫລະ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສະບາຍໄດ້ ເຮົາຈຶ່ງຄວນເບິ່ງແຍງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງສະເໝີ ພ້ອມຮັບກັບລະດູທີ່ກຳລັງຈະປ່ຽນໄປ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍມີຄຳແນະນຳດີ ໆໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຕົວເອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດໃນໜ້າໜາວມາຝາກກັນ - ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄົບ 5 ໝູ່ ຢ່າງພຽງພໍ, ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ, ອອກກຳລັງກາຍສະໝ່ຳສະເໝີ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ. - ບໍ່ເຂົ້າໄປໃນທີ່ແອອັດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄຂ້ຫວັດ, ພະຍາດຄໍຕີບ. - ຫລີກລ້ຽງການສູບຢາ, ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ຢາເສບຕິດຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກອາດເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບເສື່ອມໂຊມ...
error: Alert: Content is protected !!