Home Tags ການແລ່ນ

Tag: ການແລ່ນ

ເຕັກນິກການແລ່ນແບບໃດ ບໍ່ໃຫ້ປວດເຂົ່າ…

ການແລ່ນເປັນການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປະຫຍັດ ແຕ່ບາງເທື່ອເຕັກນິກການແລ່ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ລວມເຖິງເກີບ ຫລື ສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ອຳນວຍກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຄັດລັບສຸຂະພາບມີ 5 ວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອາການປວດເຂົ່າ ຂະນະແລ່ນມາຝາກ -ຄວນອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍ ແລະ ຢືດກ້າມເນື້ອໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຍ່າງໄວ ຫລື ແລ່ນຫລາຍໆ ກ່ອນທີ່ຈະແລ່ນເຕັມທີ່ ລວມທັງຄວນຢືດກ້າມເນື້ອຮອບເຂົ່າ ແລະ ຂໍ້ຕີນທຸກເທື່ອ ເພື່ອໃຫ້ມີການປັບໂຕຂອງກ້າມຊີ້ນ ທີ່ໃຊ້ໃນການອອກກຳລັງກາຍ ເຊັ່ນ: ການຫຍຽດເຄົ່າຊື່ ແລະ...
error: Alert: Content is protected !!