Home Tags ຝັກບົວ

Tag: ຝັກບົວ

ລະວັງ “ຝັກບົວອາບນ້ຳ” ໄພໃກ້ຕົວ!!!

ການອາບນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດທຸກມື້ຢ່າງນ້ອຍມື້ລະ 2 ເທື່ອເຊົ້າ-ແລງ ເພື່ອເປັນການຊະລ້າງສິ່ງສົກກະປົກເທິງຜິວໜັງຂອງເຮົາໃຫ້ອອກໄປ ແຕ່ໃຜຈະຮູ້ວ່າການອາບນ້ຳດ້ວຍຝັກບົວຈະນຳມາຊຶ່ງອັນຕະລາຍ ນັກວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂຄໂລລາໂດໃນສະຫະລັດອະເມລິກາ ພົບວ່າມີແບັກທີເລຍ Mycobacterium Avium ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນຫົວຝັກບົວຫລາຍກວ່າບໍລິເວນອື່ນໆ. ສາເຫດ ທີ່ພົບແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ ເພາະໃນຫ້ອງນ້ຳເປັນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄ່ອນຂ້າງອັບແສງ ຈຶ່ງເປັນຄືການຊ່ວຍສ້າງແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ຈະສ້າງໄບໂອຟິມທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຕົວຢຶດເກາະ ຈັບກັບຝັກບົວເຮັດໃຫ້ການເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ຍາກ ແບັກທີເລຍຮ້າຍຕົວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດປອດ ໂດຍຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອຈະມີອາການໄອແຫ້ງ ເມື່ອຍຫອບ, ໄອຊຳເຮື້ອ ແລະ ຫາຍໃຈລຳບາກ. ຈາກຜົນການສຶກສາຂອງໂຮງໝໍພົບວ່າ: ປະລິມານແບັກທີເລຍທີ່ພົບໃນຝັກບົວນັ້ນມີຫລາຍກວ່າປະລິມານທີ່ພົບໃນນ້ຳຈາກກ໋ອກນ້ຳບ້ານທົ່ວໆ...
error: Alert: Content is protected !!