Home Tags ລົດໄຟ

Tag: ລົດໄຟ

ເລີ່ມເບີກຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍເສັ້ນທາງລົດ ໄຟລາວ-ຈີນ ມູນຄ່າ 56.5 ຕື້ກີບ

ເລີ່ມເບີກເງິນຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ງວດທີ 1 ໃຫ້ 3 ແຂວງ ມູນຄ່າ: 56,5 ຕື້ກວ່າກວ່າ. ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໃນວັນທີ 25 ກໍລະ ກົດ 2018 ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ຂອງໂຄງ ການກໍ່ສ້າງເສັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ງວດ...
error: Alert: Content is protected !!