Home Tags ສຸພານຸວົງ

Tag: ສຸພານຸວົງ

109 ປີເຈົ້າຊາຍແດງ ຜູ່ນໍາທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ!

ໝູນວຽນມາຄົບຮອບ ອີກຄັ້ງ ວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງ ຜູ່ນໍາທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ, ເຈົ້າຊາຍແດງຜູ່ສະຫຼະບັນລັງ ມາເປັນສາມັນຊົນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປະຊາຊົນໂດຍແທ້. ທ່ານປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄືວິລະບູລຸດ ແລະ ເປັນຜູ່ນໍາສູງສຸດ ເປັນປະທານປະເທດ ຄົນທຳອິດຂອງ ສປປລາວ. ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນວັນຄ້າຍວັນເກີດຄົບຮອບ 109 ປີ. ທີມງານໂທລະໂຄ່ງ...
error: Alert: Content is protected !!