Home Tags ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການແຫ່ງການປະພຶດ ຂອງບັນດາຝ່າຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຄັ້ງທີ 15

Tag: ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການແຫ່ງການປະພຶດ ຂອງບັນດາຝ່າຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຄັ້ງທີ 15

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການແຫ່ງການປະພຶດ ຂອງບັນດາຝ່າຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຄັ້ງທີ 15

ໃນ​ວັນ​ທີ 26-27 ມິຖຸນາ 2018 ,ທີ່ ສາງ​ຊາ, ສປ ຈີນ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທັງເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ, ​ໄດ້​ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການແຫ່ງການປະພຶດ ຂອງບັນດາຝ່າຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຄັ້ງທີ 15 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ສິງກະໂປ ແລະ ສປ ຈີນ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ສປ...
error: Alert: Content is protected !!