Home Tags BCEL

Tag: BCEL

ເປີດບໍລິການ ເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ BCOME ໄລຍະທີ 02 ບໍລິການຈາກ BCEL

ໃນວັນທີ 25/09/2018 ທີ່ສູນປະຊຸມ ICTC ຫຼັກ 5 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ “ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ໄລຍະ 02” ຫຼື BCOME Version 02 ຂຶ້ນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ...

ເຊັນສັນຍາໂຄງການ Smart VAT ໄລຍະທີ 2 ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ແລະ...

ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018, ທີ່ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະແບບເອເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT ໄລຍະທີ 2) ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ Iລະຫວ່າງ ກົມພາສີອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ). ຕາງໜ້າລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ...

ລູກຄ້າ BCEL ທົ່ວໄປ ເຂົ້າໃຈຜິດເລື່ອງກໍານົດ ວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າໃນບັນຊີ ກະແສລາຍວັນ ແລະ ຝາກປະຢັດ

ລູກຄ້າ BCEL ທົ່ວໄປ ເຂົ້າໃຈຜິດເລື່ອງກໍານົດ ວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າໃນບັນຊີ ກະແສລາຍວັນ ແລະ ຝາກປະຢັດ ຫຼາຍຄົນອາດຕົກໃຈ ເປີດເຂົ້າເວັຍ ທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື ໄດ້ຮັບການແຊ ແຈ້ງການ ເລກທີ 194/ທຄຕລ ບົງວັນທີ 6/8/2018 ໃນການກໍານົດ ວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າ ຂອງບັນຊີກະແສລາຍວັນ. ເງິນກີບ: 500,000 ກີບ ເງິນບາດ: 2000 ບາດ ເງິນໂດລາ:...

BCEL One Heart ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດໃນງານແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ Lao ICT Award 2018

BCEL OneHeart ຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດໃນງານແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ Lao ICT Award 2018 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 07/07/2018 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ ຫໍວັດທະນາທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທີມ, ເຊິ່ງມີພຽງ 9 ທີມເທ່ົານັ້ນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຜະລິດຕະພັນ BCEL OneHeart ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ຜ່ານການແຂ່ງຂັນ...

ລະດົມທຶນຊ່ວຍໂຮງໝໍ 10 ຕຽງ ຈໍ 101 ບ້ານທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງ ອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ລະດົມທຶນຊ່ວຍໂຮງໝໍ ເພື່ອຊື້ອຸປະກອນການແພດ ຕຽງ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບ ໂຮງຫມໍ 10 ຕຽງ ຈໍ 101 ບ້ານທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງ ອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: https://oneheart.la/projects/ohmapjfi _________________________________ ວິທີບໍລິຈາກ: 1. Login ເຂົ້າ App BCEL One 2. ເລືອກ OneHeart 3. ເລືອກໂຄງການ 4. ກົດປຸ່ມບໍລິຈາກ...
error: Alert: Content is protected !!