ມາເລົ່າເລື່ອງລາວຜົມຫງອກ ຜົມຂາວເນາະມື້ນີ້

ສຳລັບຄົນທີ່ເລີ່ມອາຍຸເຂົ້າໄວກາງຄົນ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຜົມເລີ່ມຂາວຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ຮ່າງກາຍຍັງບໍ່ທັນເຖົ້າ ສາເຫດອາດເກີດ ຂຶ້ນຍ້ອນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຂາດສານອາຫານທີ່ສຳຄັນໃນການດູແລເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວກໍ່ເປັນໄດ້, ຫາກທ່ານມີຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ລອງກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການບໍາລຸງເສັ້ນຜົມ ເຊິ່ງນອກຈາກຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ຍັງລາຄາບໍ່ແພງ ເຊິ່ງອາຫານທີ່ຊ່ວຍຕ້ານຜົມຫງອກກ່ອນໄວນັ້ນມີ 4 ຊະນິດດັ່ງນີ້:

– ກົດໂຟລິກ : ພົບໄດ້ຫລາຍໃນຜັກໃບຂຽວເຂັ້ມທັງຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຜັກກາດນາ, ຜັກຕຳນິນ, ດອກຜັກກາດສີຂຽວເຂັ້ມ ລວມໄປເຖິງຫົວກະລົດ, ໝາກອຶ ແລະ ໝາກຖົ່ວນາໆຊະນິດ.

– ທອງແດງ : ພົບໄດ້ຫລາຍໃນອາຫານທະເລທັງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຫອຍນາງລົມ ແລະ ພືດທີ່ມີທອງແດງຫລາຍອີກຊະນິດໜຶ່ງກໍ່ຄືແກ່ນດອກຕາເວັນ.

– ກາບາ : ເປັນອະນຸພັນໂຕໜຶ່ງໃນກຸ່ມຂອງວິຕາມິນເບຄອມເພັກ ເປັນວິຕາມິນທີ່ສາມາດລະລາຍນຳ້ໄດ້ ມັກພົບພ້ອມກັບກົດໂຟລິກ ເຊິ່ງມີຢູ່ຫລາຍໃນຜັກໃບຂຽວ, ເຂົ້າສາລີ, ແປ້ງສາລີ, ເຂົ້າບໍ່ຜ່ານການຜັດສີ, ທັນຍາພືດ ແລະ ໂຢເກິດ.

– ກົດແພນໂທເທນິກ ຫລື ວິຕາມິນບີ 5 : ພົບໄດ້ຫລາຍໃນເຂົ້າບໍ່ຜ່ານການຜັດສີ, ເຂົ້າເໝົ້າ, ເຂົ້າກໍ່າ, ໝາກສາລີ, ໝາກງາ ລວມໄປເຖິງໝາກແອັບເປິ້ນ.

ນີ້ເປັນຄວາມຮູ້ເລັກໆນ້ອຍມາແບ່ງປັນ! ຫາກທ່ານມີເຄັດລັບດີໆ ໃນການປ້ອງກັນຜົມຫງອກ ກໍ່ແຊັດມາບອກແດ່ດີ

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່